Teknik Destek

Satış Departmanı

Vitalic Silage

VITALIC SILAGE Avrupa’nın lider inoculant üreticisi Alman Schaumann firması tarafından üretilmektedir. Ülkemiz şartlarına en uygun kombinasyonlarda ürün şekillendirmesi yapılmıştır.

Mükemmel silaj, yemden yüksek fayda isteyen herkesin arzusudur. Schaumann bu beklentiyi karşılayacak can alıcı ilerlemeler sağlamaktadır. Öyle ki ispatlanmış silaj kalitesine ikna olmuş sayısız kullanıcıya sahiptir. Schaumann araştırmacıları bilimsel çalışmalara göre en uygun metabolitleri sağlayan bakteri suşlarını seçip tescilleyerek, optimal modifikasyonlarla mükemmel inoculantı hazırlar.
 

VITALIC SILAGE hayvanların yem kalitesini arttırarak etkin maliyetli besleme sağlar.

VITALIC SILAGE silajda, rumende parçalanmayan proteinin (UDP) miktarını artırır, böylece soya küspesi ve kolza küspesi gibi  protein kaynaklarının daha az kullanılması imkanı ile tasarruf sağlar. 

VITALIC SILAGE katkıları silaj prosesinin optimum kontrolünü sağlamak için bitki ve hasat durumuna göre özel olarak seçilmiş suşları bir arada bulundurur.

XcW3VM

Süt ineklerinde görülen hastalıkların %80’i buzağılama sırasında ortaya çıkar. Bu durum metabolik bozukluklara ve diğer hastalıklara yol açan enerji açığından kaynaklanmaktadır. VITALIC SILAGE, silajınızın enerji içeriğini optimize eder ve aerobik stabilitesini sağlar.
 
Asidoz ve ketosiz gibi besleme kaynaklı hastalıklar silaj katkısı kullanılarak azaltılabilir. Silajda propilen glikol gibi enerji bileşiklerinin oluşumu, laktasyon başlangıcındaki ineğin metabolizmasını rahatlatır ve kondisyonunda fark edilir bir iyileşme sağlar. 
 
VITALIC SILAGE içerdiği Lactobacillus diolivorans ile iki hafta gibi kısa bir silolama süresini takiben aerobik stabilitesi çok yüksek enerjice zengin kaliteli bir silajla beslemeyi mümkün kılar. Bu yeni silaj katkısı sadece Schaumann’a ait olup, tüketimi azaltan aerobik bozulma süreçlerini, kızışmayı ve ikincil fermantasyonu engeller. Bu sayede, hızlı bir açılma durumunda bile yüksek yem alımı garanti edilir ve yem kullanımı açısından işletmelere daha fazla esneklik sağlanır.
 

 

VITALIC SILAGE FAST MAISE

VITALIC SILAGE FAST MAISE yeni silaj Katkı suşu  olan Lactobasillus diolivorans sayesinde14 günde çok iyi aerobic stabilitede zengin enerji içerikli silaj üretimini mümkün kılar. Ürün içeriğindeki  L. Diolivorans, L. buchneri veL. paracasei suşları sayesinde aerobik bozulma sürecini, tekrar ısınmayı ve ikincil fermantasyonu engeller. Bu sayede silajın erken açılması ve kullanımı, çiftliğe büyük bir avantaj sağlar.  
 

Etkileri

Silajda yeniden ısınmayı önler
Kuru madde kayıplarını en aza indirir
Sindirilebilirliği iyileştirir 
Fermantasyon sürecini güvence altına alır

İçerik

Lactobacillus diolivorans (AB onaylı tek yeni suş)
Lactobacillus buchneri
Lactobacillus  paracasei
En az 1,25*1011  laktik asit bakterisi/g 
KzUiTM
 

Özellikleri

• Özel olarak tasarlanmış homo ve heterofermentatif laktik asit bakteri suşlarının kombinasyonu ile nişasta bakımından zengin mısır ve bütün mahsul silajları için  14 günde yoğun ve güvenli bir fermantasyon sağlar.
• Mısır silajında asetik asit oluşumunu kontrol ederek daha yüksek aerobik stabilite sağlar.
• Besinlerin sindirilebilirliğini iyileştirir ve enerji yararlanışını arttırır.
• Silo olgunlaşma süresi: 14 gün

Kullanım şekli

1 ton silaj için 2 gr ürün - 1 paket ürün (200 gr) 100 ton silaj için yeterlidir
Uygulama aralığı: Mısır silajı ve bütün mahsul silajları için  % 25-45 Kuru Madde

Sertifikalar

• ABCERT DE-ÖKO-006
• DLG kalite işareti

VITALIC SILAGE GRASS PROTECT

Silo olgunlaşma süresi kısa, aerobik stabilitesi yüksek, çayır otları, üçgül-çayır otları karışımı, yonca ve çavdar hasılı silajları için homo ve heterofermentatif laktik asit bakterilerinin seçilmiş suşlarından oluşan silaj katkı maddesi

Etkileri

Silajda yeniden ısınmayı önler
Sindirilebilirliği iyileştirir
Kuru madde kayıplarını en aza indirir
Enerji yararlanışını arttırır 

İçerik

Lactobacillus plantarum
Pediococcus pentosaceus
Lactobacillus brevis
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus buchneri
En az 1,25* 1011  laktik asit bakterisi/g 
 
 

8pJQkS

Özellikleri

Optimal bir fermantasyon modeli için beş çeşit laktik asit bakteri suşunun (homo ve heterofermentatif) tasarlanmış kombinasyonu.
Daha geniş kuru madde aralığında yüksek  stabilite ve enerji için yeni silaj katkı maddesi.
Hedeflenen asetik asit oluşumu yoluyla maya ve küflerin gelişimini engelleyerek silajda yeniden  ısınmayı  engeller.
Ham proteinin kalitesini arttırır
Silo olgunlaşma süresi: 8 hafta

Kullanım şekli

1 ton silaj için 2 gr ürün - 1 paket ürün (200 gr) 100 ton silaj için yeterlidir
Uygulama aralığı: Çayır otları, üçgül-çayır otları karışımı, yonca ve çavdar hasılı silajları için % 28-45 Kuru Madde, bütün mahsul silajları için minimum % 30 Kuru Madde

Sertifikalar

ABCERT DE-ÖKO-006
DLG kalite işareti
 
 

VITALIC SILAGE ALFA FRESH

Yonca, çayır otları-üçgül karışımı ve diğer baklagil silajları için silaj katkı maddesi

Etkileri

  Kısmi bir asetik asit gelişimi ile aerobik stabiliteyi iyileştirir
  Silaj içeriğindeki değerli proteinleri korur
  Kuru madde kayıplarını en aza indirir
  Silajda yeniden ısınmayı engeller
  Klostridiayı doğrudan inhibe eder

İçerik

  Lactobacillus plantarum
  Lactobacillus paracasei
  Lactobacillus buchneri
  Lactococcus lactis
  En az 1,25* 1011  laktik asit bakterisi/g 
 
emoDD3
 

Özellikleri

  Silolaması zor olan yonca ve çayır otları-üçgül karışımı için homofermentatif ve heterofermentatif laktik asit bakteri suşlarının seçilmiş özel kombinasyonu
  L. paracasei ve L. plantarum, silajda hızlı ve kalıcı bir pH düşüşü sağlar
  Lc. lactis, bütirik asit fermantasyonu riskini azaltır ve Klostridiayı inhibe eder
  L. buchneri, orta düzeyde asetik asit ve propilen glikol üreterek silajın ikincil fermantasyonu önler ve yeniden ısınmasını engeller. 
  Silo olgunlaşma süresi: 8 hafta

Kullanım şekli

  1 ton silaj için 2 gr ürün - 1 paket ürün (200 gr) 100 ton silaj için yeterlidir
  Uygulama aralığı: Yonca, çayır otları-üçgül karışımı ve diğer baklagil silajları için % 30-45 Kuru Madde

Sertifikalar

  ABCERT DE-ÖKO-00