Teknik Destek

Satış Departmanı

Provita 366

• Eritme peyniri üretiminde kullanılan pH düzeltici (alkali) bir tuzdur ve güçlü bir tamponlama etksine sahiptir.

Uygulama
• pH değerinin yükseltilmesi gerektiği durumlarda diğer Provita eritme tuzları ile birlikte kullanılır.
• Toplam peynir telemesine % 0,1-1,0 kullanılır ve pH +0,5  değişim sağlar.

 

PROVITA  ERİTME  TUZLARI

Provita eritme tuzları, sitrat ve/veya fosfat tuzlarından oluşmakta olup her türlü proses peynirinde kullanılmaktadır.

Eritme tuzlarının işlevleri;

 • Süt proteini olan kazeini, homojen bir para kazein solüsyonu haline dönüştürerek çözer ve protein kullanım oranını artırır.
 • Peynirde tamamen heterojen durumda bulunan kazeini peptizasyona uğratırlar. 
 • pH ayarlayıcı ve tamponlayıcı etki göstererek, ürünün stabil yapıda ve raf ömrünün uzun olmasını sağlarlar.
 • Son ürüne, isteğe göre, dilimlenebilirlik, yumuşaklık, sertlik gibi değişik özellikler kazandırırlar.
 • Bakteriyolojik gelişimi engelleyerek, sağlıklı ve raf ömrü uzun ürün üretilmesini sağlarlar.
 • Proses süresini kısaltır.
 • Yağ emülsifikasyonunu sağlar.
 • Ürünün görünümünü geliştirir ve lezzetini arıtır.

PROVİTA 366

 • Provita 366, eritme peyniri üretiminde kullanılan pH düzeltici (bazik) bir tuzdur ve güçlü bir tampon etkiye sahiptir.
 • pH değerinin ayarlanması gerektiği durumlarda diğer Provita eritme tuzları ile birlikte kullanılır.
 • Provita 366`nın sahip olduğu özellikler optimum fosfat içeriğinden kaynaklanır.


PROVİTA  FC0

 • Provita FC 0 eritme peyniri üretiminde kullanılan kremleşme etkisi yapmayan eritme tuzudur.
 • Provita FC 0’nin görevi, mükemmel sitrat ve fosfat bileşimi sayesinde kazeini çözmesi ve  sitrat tadı vererek  tat stabilizasyonunu sağlamasıdır.
 • Bu eritme tuzu blok peynir ve dilimlenebilir peynir üretiminde kullanılmaktadır.


PROVİTA  FC 14

 • Provita FC 14 eritme peyniri üretiminde kullanılan kremleşme etkisi yapmayan eritme tuzudur.
 • Provita FC 14’ün görevi sitrat ve fosfat içeriği ile kazeini çözmesidir.
 • Tekrar eriyebilme yeteneği çok iyi olması istenen  (Blok, pizza, tost  vb… peynirleri ) eritme peynirlerinin üretiminde  kullanılır.


PROVİTA  E

 • Provita E, eritme peyniri üretiminde kullanılan kremleşme etkisi çok iyi olan eritme tuzudur.
 • Provita E`nin görevi farklı fosfat içeriği ile kazeini çözmesidir.
 • Bu eritme tuzu, yağlı blok peynir ve dilimlenebilir peynir üretiminde kullanılmaktadır.


PROVİTA  359

 • Provita 359, yüksek kremleşme etkisine sahip olan eritme tuzudur.
 • Provita 359, sürülebilir proses peyniri üretimi için geliştirilmiştir.
 • Provita 359’un özelliği, farklı polifosfatların en uygun bir içerikle harmanlanmasından   kaynaklanmaktadır.  


      PROVİTA  F 90

 • Provita F 90, yüksek kremleşme etkisine sahip olan eritme tuzudur.
 • Provita F 90, sürülebilir proses peyniri üretimi için geliştirilmiştir.