Teknik Destek

Satış Departmanı

Plakalı Eşanjör

Plakalı Eşanjörler, aralarında sıcaklık farkı bulunan iki farklı akışkan arasında ısı transferi yapma prensibine göre çalışan cihazlardır. Isıtacak akışkan ve ısınacak akışkan plakalar ile birbirinden tamamen ayrılmıştır.Proseslerde sıvıların istenilen sıcaklığa getirilmesi için yaygın olarak kullanılır birden çok bölmeli olarak yapılabilir.