X

ÜRÜNLER
Süt Sağım Sistemleri

    Milkol olarak hedefimiz; hayvan refahından sağıma kadar olan süreci, kaliteli ve ekonomik şekilde kullanıcıya sunmaktır.Sütün üretiminin işlenmesi gibi her aşamasının da kontrol altına alınması gerekliliği,süt üretimindeki rolümüzü de daha önemli hal

  • Seyyar Sağım Makineleri
  • Sabit Sağım Üniteleri