X

Süt Alım Ünitesi


  • Kapalı balans tankında oluşturulan vakum sayesinde  tankerlerden sütün emilebilmesini sağlar

  • Vakum ;  balans tankında oluşur ve  sütün havalanmasını ve içindeki olumsuz kokuların kısmen alınmasını sağlar

  • Santrifüj  pompa vasıtasıyla, plakalı ısı değiştiriciye ( soğutma veya ısıtma ) , Klarifikatöre veya direk depo tankına gönderilir.

  • Tanklardan ölçüm aletine alınan süt miktarının doğru hesaplanması,

  • Otomatik opsiyonu ile alım işleminin basitleştirilmesi,

  • Tankerlerin boşaltılması esnasında çabukluk sağlar. Sistem yerçekimi mantığı ile olmayan , vakum altında işlem yürüttüğü için bu gerçekleşir.