X

Provita YH-1


  • Yapısı güçlü ve randımanı yüksek Ayran üretimi için geliştirilmiştir.
  • Sütün yapısını güçlendirir ve kuru maddeyi artırır.
  • Ayranda serum ayrışmasını engeller, daha kıvamlı ayran üretilmesini sağlar
  • Üretimde daha çok su kullanıldığı için randımanı artırır.
  • Raf ömrü uzun ve standart kalitede ayran üretimi yapılmasını sağlar.

  Uygulama
  • Istenilen Ayran yapısı ve kıvamına gore, 1.000 litre süte 250-500 gr Provita YH4-A kullanılması tavsiye  edilmektedir.