X

Provita YH


  • Yapısı güçlü ve randımanı yüksek yoğurt üretimi için geliştirilmiştir.
  • Sütün yapısını güçlendirir ve kuru maddeyi artırır.
  • Yoğurtta serum ayrışmasını engeller ve randımanı artırır.
  • Sert yapıda yoğurt üretilmesini sağlar.
  • Raf ömrü uzun ve standart kalitede yoğurt üretimi yapılmasını sağlar.

  Uygulama
  • Kase yoğurt ve süzme yoğurt üretiminde kullanılabilir.
  • Istenilen yoğurt yapısına gore, 1.000 litre süte 3-5 kg Provita YH veya Provita YH-1 kullanılması tavsiye edilmektedir.