X

Provita CS, CS-1, CS-2, CS-3


  • Blok tipi ve sürülebilir proses peyniri üretimlerinde peynir yapısını geliştirmek ve hammadde olarak  kullanılmak için geliştirilmiştir.
  • Protein dokusu yıpranmış sütlerden yapılan  peynirlerde, ürün yapısını düzeltir.
  • Sütün yetersiz olduğu durumlarda, proses peyniri üretimi için hammadde olarak kullanılabilir.
  • Teleme ile beraber kullanıldığı zaman, ürünün yapısını güçlendirir ve randıman artışı sağlar.
  • Raf ömrü uzun ve standart kalitede peynir üretimi yapılmasını sağlar.

  Uygulama
  • Kaşar peyniri, proses peynir (blok, dilimlenebilir, pizza-tost tipi peynirler ve tulum peyniri) ve krem peynir üretimlerinde kullanılabilir.