X

Provita CH


  • Yapısı güçlü ve randımanı yüksek Peynir üretimi için geliştirilmiştir.
  • Sütün yapısını güçlendirir ve kuru maddeyi artırır.
  • Raf ömrü uzun ve standart kalitede peynir üretimi yapılmasını sağlar.
  • Peyniraltı suyuna geçen kuru madde miktarını  azaltarak, peynirde randımanı artırır.

  Uygulama
  • Beyaz Peynir, Köy Peyniri ve Mozeralla peynirlerinin üretiminde kullanılabilir.
  • Istenilen peynir yapısı ve randımanına gore; 1.000 litre süte 3-5 kg Provita CH kullanılması tavsiye edilmektedir.