X

Provita 366


  • Eritme peyniri üretiminde kullanılan pH düzeltici (alkali) bir tuzdur ve güçlü bir tamponlama etksine sahiptir.

  Uygulama
  • pH değerinin yükseltilmesi gerektiği durumlarda diğer Provita eritme tuzları ile birlikte kullanılır.
  • Toplam peynir telemesine % 0,1-1,0 kullanılır ve pH +0,5  değişim sağlar.

   

  PROVITA  ERİTME  TUZLARI

  Provita eritme tuzları, sitrat ve/veya fosfat tuzlarından oluşmakta olup her türlü proses peynirinde kullanılmaktadır.

  Eritme tuzlarının işlevleri;

  • Süt proteini olan kazeini, homojen bir para kazein solüsyonu haline dönüştürerek çözer ve protein kullanım oranını artırır.
  • Peynirde tamamen heterojen durumda bulunan kazeini peptizasyona uğratırlar. 
  • pH ayarlayıcı ve tamponlayıcı etki göstererek, ürünün stabil yapıda ve raf ömrünün uzun olmasını sağlarlar.
  • Son ürüne, isteğe göre, dilimlenebilirlik, yumuşaklık, sertlik gibi değişik özellikler kazandırırlar.
  • Bakteriyolojik gelişimi engelleyerek, sağlıklı ve raf ömrü uzun ürün üretilmesini sağlarlar.
  • Proses süresini kısaltır.
  • Yağ emülsifikasyonunu sağlar.
  • Ürünün görünümünü geliştirir ve lezzetini arıtır.

  PROVİTA 366

  • Provita 366, eritme peyniri üretiminde kullanılan pH düzeltici (bazik) bir tuzdur ve güçlü bir tampon etkiye sahiptir.
  • pH değerinin ayarlanması gerektiği durumlarda diğer Provita eritme tuzları ile birlikte kullanılır.
  • Provita 366`nın sahip olduğu özellikler optimum fosfat içeriğinden kaynaklanır.


  PROVİTA  FC0

  • Provita FC 0 eritme peyniri üretiminde kullanılan kremleşme etkisi yapmayan eritme tuzudur.
  • Provita FC 0’nin görevi, mükemmel sitrat ve fosfat bileşimi sayesinde kazeini çözmesi ve  sitrat tadı vererek  tat stabilizasyonunu sağlamasıdır.
  • Bu eritme tuzu blok peynir ve dilimlenebilir peynir üretiminde kullanılmaktadır.


  PROVİTA  FC 14

  • Provita FC 14 eritme peyniri üretiminde kullanılan kremleşme etkisi yapmayan eritme tuzudur.
  • Provita FC 14’ün görevi sitrat ve fosfat içeriği ile kazeini çözmesidir.
  • Tekrar eriyebilme yeteneği çok iyi olması istenen  (Blok, pizza, tost  vb… peynirleri ) eritme peynirlerinin üretiminde  kullanılır.


  PROVİTA  E

  • Provita E, eritme peyniri üretiminde kullanılan kremleşme etkisi çok iyi olan eritme tuzudur.
  • Provita E`nin görevi farklı fosfat içeriği ile kazeini çözmesidir.
  • Bu eritme tuzu, yağlı blok peynir ve dilimlenebilir peynir üretiminde kullanılmaktadır.


  PROVİTA  359

  • Provita 359, yüksek kremleşme etkisine sahip olan eritme tuzudur.
  • Provita 359, sürülebilir proses peyniri üretimi için geliştirilmiştir.
  • Provita 359’un özelliği, farklı polifosfatların en uygun bir içerikle harmanlanmasından   kaynaklanmaktadır.  


        PROVİTA  F 90

  • Provita F 90, yüksek kremleşme etkisine sahip olan eritme tuzudur.
  • Provita F 90, sürülebilir proses peyniri üretimi için geliştirilmiştir.