X

PAK-20 Sabit Süt Sağım Sistemleri için Temizlik Maddesi


    Alkali Maddeler ve Aktif Klor İhtiva Eden Temizlik ve Dezenfeksiyon Maddesi

    • Sabit sağım sistemleri, borular,süt depo tankları ve süt soğutma tanklarının temizliğinde kullanılan klor içeren köpüksüz, alkali, sıvı temizlik ve dezenfeksiyon maddesidir.
    • Alkali maddeler ve içerdiği yüzey aktif maddeler sayesinde yağ, protein ve her türlü organik kalıntıları kolayca temizler.
    • İçerdiği yüksek aktif klor sayesinde mikropları öldürür ve dezenfekte eder.
    • Sert sularda etkinliğini kaybetmez.